گروه : تست ها تست طلایی

در تولید این محصول از خمیر ترش لاکتیکی استفاده شده است. حمیر ترش باعث بهبود هضم، کاهش اسید فیتیک، تولید باکتریوسین ها و مواد ضد میکروبی، تولید اسید آلی کاهش مصرف بهبود دهنده شیمیایی و تولید برخی از پپتید های بیو اکتیو میشود.

  • معیار قابل فهم هر سهم+نام محصول +میزان سهم محصول برحسب گرم
  • انرژی گرم
  • کربوهیدرات 0
  • پروتئین 0
  • قند 1.25
  • چربی 0.75
  • نمک 0.6
  • اسیدچرب ترانس 0