گروه : تست ها تست جو

آرد جو حاوی فیبر نامحلول، بتا گلوکان است که باعث: 1- احساس سیری طولانی مدت 2- بهبود تحمل گلوکز و مانع از افزایش ناگهانی قند خون میشود.

  • معیار قابل فهم هر سهم+نام محصول +میزان سهم محصول برحسب گرم
  • انرژی گرم
  • کربوهیدرات 0
  • پروتئین 0
  • قند 0.5
  • چربی 1
  • نمک 0.75
  • اسیدچرب ترانس 0